HOVEDKONTOR

/
HOVEDKONTOR

BEDRIFTENS HOVEDKONTOR MED ADMINISTRASJON OG STABSFUNKSJONER ER STASJONERT PÅ ÅKRENE, LIKE UTENFOR LILLESTRØM. HERFRA STYRES OGSÅ ALL STÅLMONTASJE, MED ERFARNE MONTASJEBASER OG MONTØRER FRA EGNE ANSATTE.

ÅKRENE MEK. VERKSTED A/S LEGGER STOR VEKT PÅ AT ALL MONTASJE SKAL SKJE MED EGNE ANSATTE. MED UTGANGSPUNKT I PRODUSERTE STÅLDETALJER OG HALVFABRIKATA FRA AVD. DAL SKJER NÆRMEST ALL FERDIGPRODUKSJON AV STÅLKONSTRUKSJONENE PÅ VERKSTEDET PÅ TUEN/ÅKRENE. 

FOR Å GJØRE KVALITETEN PÅ DET FERDIG PRODUKT SÅ GOD SOM MULIG BENYTTES ANERKJENTE METODER OG DEN SISTE TEKNOLOGI INNEN MASKINER, UTSTYR OG SVEISING. ÅKRENE MEK. VERKSTED A/S HAR EGET SELVUTVIKLET KVALITETSSYSTEM I PRODUKSJON, SOM TIL EN HVER TID SIKRER DEN KVALITET SOM KUNDEN KREVER. SYSTEMET ER CE GODKJENT I EXC2 OG EXC3 SAMT SENTRAL GODKJENNING I TILTAKSKLASSE 3. STØRSTEPARTEN AV FERDIGE KONSTRUKSJONER PRODUSERES PÅ VERKSTEDET PÅ TUEN, UTFRA DETALJER OG HALVFABRIKATA PRODUSERT PÅ DAL. PRODUKSJONEN ER DELT I TO AVDELINGER. EN FOR TRAPPER OG REKKVERK, OG EN FOR RENE STÅLKONSTRUKSJONER. 

Hopp rett ned til innholdet