ÅKRENE MEK. VERKSTED AS HAR FØLGENDE SERTIFIKATER/KVALIFIKASJONER:

CE-Godkjent i klasse EXC-2 og EXC-3 
Sentral godkjenning  tiltaksklasse 3. 
STARTBANK ID ER  138130.
Sveisekoordinatorer: 

IWT  (Steinar Bjerkestrand)
nivå 2  (Steinar Bjerkestrand) 
Mangnetpulver  nivå 1 og 2  og NDT  level 2 (Midt-Norge Industrirøntgen)

Hopp rett ned til innholdet