BRISKEBY STADION, HAMAR

BRISKEBY STADION, HAMAR
PROSJEKTINFO

MONTASJE AV STÅL BÆRESYSTEM FOR ECO SØR A/S

Ved HamKams hjemmebane Briskeby stadion skal den gamle langsiden rives og erstattes med en ny tribune som det skal bygges 2 etasjer med kontorer på.

ENTREPENØR:
Hopp rett ned til innholdet