Lillestrøm Biogassanlegg

Lillestrøm Biogassanlegg
PROSJEKTINFO
Vi har montasje av stålkonstruksjoner for entreprenør Seby A/S som skal bygge et biogassanlegg
på Krogstad i Lillestrøm kommune for Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA).
Produksjonsbyggene blir på cirka 6.000 m2 med blant annet et prosessbygg, slammottak,
avvanningsbygg og administrasjonsbygg. Biogassanlegget skal ta imot slam fra eget renseanlegg
og flere andre renseanlegg i østlandsregionen. Anlegget sikrer bærekraftig håndtering av
avløpsslammet ved å utvinne energi i form av biogass som skal oppgraderes videre til klimapositiv grønn hydrogen.
ENTREPENØR:
Seby A/S
Hopp rett ned til innholdet